www.iaw.nl

internetadressenwijzer

Wordt uw website gevonden? Hier uw website?

Link aanmelden / website toevoegen

Plaats gratis uw website bij de links op deze wijzer.
Uw website dient wel branchegerelateerd te zijn. Klik hier.

Beste Links

GGD Nederland GGD Nederland
Stichting Instituut GGD Nederland ondersteunt de vereniging voor GGD?en. Het is gevestigd in Utrecht. Er werken ruim 80 medewerkers. Het instituut wordt aangestuurd door het bestuur. Deze pagina biedt informatie over de landelijke projecten van GGD Nederland. De...   Website

Wachtlijstaanpak Wachtlijstaanpak
De website Wachtlijstaanpak.nl staat voor een bundeling van informatie op het gebied van wachtlijsten in de AWBZ. U vindt hier informatie over de omvang en aanpak van de wachtlijsten, zowel landelijk als regionaal bij de Regionale Indicatieorganen (RIO's) en de sectoren...   Website

Meer Links

De Zorgheuvel De Zorgheuvel
De Zorgheuvel is een organisatie die u de uitkomst biedt voor een betaalbare zorghulp. Wij maken gebruik van goed opgeleide en gecertificeerde mensen die hun vakgebied met liefde en gevoel uitoefenen. Onze personeel...
http://dezorgheuvel.nl

Zorgverzekering Vergelijken 2015 Zorgverzekering Vergelijken 2015
Vergelijk alle zorgaanbieders hier en kom automautisch bij de voordeligste zorpremie voor 2015 terecht. De vergelijkingstool is eenvoudig in te stellen en toont de premies overzichtelijk op een rij...
http://vergelijken-zorgverzekering.net

Maatwerk thuis bij Dementie Maatwerk thuis bij Dementie
Ervaren hulpverleners nemen de zorgtaak tijdelijk over van partner/kinderen van dementerende oudere(n). Hierdoor wordt de mantelzorg even ontlast, waardoor deze in staat is tijd voor zichzelf in te vullen...
http://www.maatwerkthuisbijdementie.nl

Zorgtoeslag Zorgtoeslag
De regels voor zorgtoeslag worden in 2014 aangescherpt. Lees meer over de gevolgen voor u en kies de meest voordelige zorgverzekering
http://2014zorgverzekering.net/informatie/zorgtoeslag/

jeZorg.nl  Je persoonlijke netwerk in de Gezondheidszorg. jeZorg.nl Je persoonlijke netwerk in de Gezondheidszorg.
Online sociaal netwerk voor verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, zorghulpen en anderen die als zorgverlener, mantelzorger of anderszins actief in de gezondheidszorg, ziekenzorg of verpleging zijn...
http://www.jezorg.nl/

De Unie Zorg en Welzijn De Unie Zorg en Welzijn
De Unie Zorg en Welzijn verzorgt de collectieve belangenbehartiging voor de bij haar aangesloten leden. Dat wil zeggen dat De Unie Zorg en Welzijn namens hen onderhandelingen voert over bijvoorbeeld de CAO of...
http://www.uniezorgenwelzijn.nl

RVZ - Raad in Gezondheidszorg RVZ - Raad in Gezondheidszorg
De RVZ adviseert over het beleidsterrein volkgezondheid en zorg. Dat is bijvoorbeeld de jeugd-, ouderen-, geestelijke gezondheids- en ziekenhuiszorg. Daarbij komen allerlei beleidsaspecten aan bod, zoals...
http://www.rvz.net/

GOBnet GOBnet
GOBnet is d? voorlichtingssite over opleidingen en beroepen in zorg en welzijn. GOBnet biedt uitgebreide en actuele informatie ter ondersteuning van een bewuste keuze. Op de site staan honderden handige adressen...
http://www.gobnet.nl

STG - Health Management Forum STG - Health Management Forum
De STG* is een non-profit organisatie met als missie het uitvoeren van toekomstonderzoek, het ontwikkelen van strategische beleidsopties en het ondersteunen van visieontwikkeling. De STG beschikt op dit...
http://www.stg.nl/

IRIS - Register Inzake Standaarden voor de zorg IRIS - Register Inzake Standaarden voor de zorg
IRIS staat voor Index Register Inzake Standaarden voor de zorg. IRIS geeft een duidelijk overzicht van alle beschikbare nationale en internationale standaarden over (electronische) informatievoorziening...
http://www.standaardenindezorg.nl

Zorgwel Zorgwel
De sociale kaart onder de naam Zorgwel.nl is via internet gratis toegankelijk voor publiek en professionals. Op deze site vindt u informatie over het samenwerkingsverband, de gebruikervereniging, nieuws...
http://www.zorgwel.nl/

ZorgMediatheek ZorgMediatheek
De ZorgMediatheek helpt organisaties in de sector van zorg, welzijn en wonen met documentatie en informatie. ZorgMediatheek heeft een uitgebreid informatie- en documentatie centrum, voorzien van een eigen...
http://www.zorgmediatheek.nl/

Zorgverzekeraars Nederland Zorgverzekeraars Nederland
Zorgverzekeraars Nederland is de brancheorganisatie van de bedrijven die in Nederland zorgverzekeringen aanbieden. De hoofdactiviteit van ZN is het realiseren van voorwaarden waarbinnen de leden het vak...
http://www.zn.nl/

AVVV - Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland AVVV - Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
De AVVV wil zich, als de gezaghebbende vereniging van verpleegkundigen en verzorgenden, inzetten voor excellente zorgverlening, individuele en collectieve belangenbehartiging van beroepsbeoefenaren...
http://www.avvv.nl

ZonMw - gezondheidsonderzoek en zorginnovatie ZonMw - gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw werkt aan de verbetering van preventie, zorg en gezondheid door het stimuleren en financieren van onderzoek, ontwikkeling en...
http://www.zonmw.nl

Zorgvoorbeter Zorgvoorbeter
Zorgvoorbeter is een initiatief van VWS in samenspraak met Vereninging Gehandicaptenzorg Nederland,Landelijke Vereniging Thuiszorg, en Arcares brancheorganisatie voor Verpleging en Verzorging. Uitgangspunt...
http://www.zorgvoorbeter.nl

CBP - Taken van het College bescherming persoonsgegevens CBP - Taken van het College bescherming persoonsgegevens
Het CBP houdt toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Het CBP houdt dus toezicht op de naleving en toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), de Wet politieregisters...
http://www.cbpweb.nl/

Philadelphia Zorg Drechtsteden Philadelphia Zorg Drechtsteden
De Stichting Philadelphia Zorg is een landelijke netwerkorganisatie voor mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben, ongeacht oorzaak, beperking of leeftijd, zodat zij zo zelfstandig mogelijk vorm...
http://www.philadelphia.nl/

Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg
Z?org, organisatie van zorgondernemers is er voor de in het overzicht JGZ-organisaties genoemde organisaties. Deze organisaties staan op de site. Met vragen over de jeugdgezond- heidszorg kunt u bij hen terecht...
http://www.jeugdgezondheidszorg.org

Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie voor de Gezondheidszorg
Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft als missie het bevorderen van een veilige, effectieve en pati?ntgerichte zorg, in het kort samen te vatten. De IGZ houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid...
http://www.igz.nl

Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
Het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) is een onafhankelijke organisatie die zich samen met instellingen, professionals, beleidsmakers en burgers inzet om de kwaliteit en doelmatigheid van...
http://www.nizw.nl

Handje Helpen Handje Helpen
Handjehelpen.nl zorgt voor Vrijwillige Thuishulp, Buddyzorg en Maatjescontact. Als vrijwilliger kun je je via onze site aanmelden om een ander af en toe tot hulp en steun te zijn. Dat kan in je eigen woonplaats...
http://www.handjehelpen.nl

Het Instituut voor Psychotrauma (IvP) Het Instituut voor Psychotrauma (IvP)
Het Instituut voor Psychotrauma (IvP) is het expertisecentrum in Nederland voor overheid en bedrijfsleven dat mensen bijstaat bij de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen en voorkomt dat ze langdurig...
http://www.psychotrauma.nl

Landelijke Vereniging voor Thuiszorg Landelijke Vereniging voor Thuiszorg
Website van alle thuiszorgorganisaties die zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg (LVT).?Elke dag staat de thuiszorg voor u klaar met 184.000 gemotiveerde medewerkers. Om u thuis alle...
http://www.thuiszorg.nl/

Vrijwillige Zorg Vrijwillige Zorg
Op www.vrijwilligezorg.nl, de website voor het vrijwilligerswerk in de zorgsector. In de zorgsector zijn meer dan 300.000 vrijwilligers actief. Enkele duizenden mensen leiden al dat vrijwilligerswerk in...
http://www.vrijwilligezorg.nl/